Recyklační dvůr

Podpora Evropské unie projektu "Mobilní čelisťový drtič a třídicí jednotka"


Společnost JR STaKR s.r.o. realizuje projekt CZ.01.2.06/0.0/0.0/16_059/0008524 "Mobilní čelisťový drtič a třídicí jednotka".

Předmětem realizace projektu je pořízení mobilního drtiče a mobilní třídicí jednotky pro zkvalitnění nabízených služeb, snížení nákladů a tím zajištění vyšší konkurenceschopnosti společnosti JR STaKR s.r.o. na trhu.

Účelem mobilního drtiče je drcení stavební sutě, asfaltových ker a zlomků, betonového odpadu a přírodního kameniva, třídicí jednotka bude sloužit k roztřídění nadrceného materiálu na potřebné frakce. Recyklovaný odpad lze využít k dalšímu zpracování.

Díky realizaci projektu vzniknou ve společnosti JR STaKR s.r.o. nová pracovní místa.

Na tento projekt byla poskytnuta finanční podpora od Evropské unie v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.