Gabiony

Gabion je sice slovo francouzského původu, ale je převzaté z původně italského výrazu gabia - klec. Zjednodušeně řečeno jeho význam představuje hradební proutěný koš.


Současné využití gabionů se vrátilo k prapůvodní myšlence – ochraně krajiny i člověka před přírodními vlivy jako mobilní protipovodňové hráze, dále při úpravě a rekultivaci hrází, břehů vodních toků a rybníků, nebo při úpravě svahů, které jsou nebezpečné z hlediska sesuvu. Zahradní architektura v gabionech objevila nový stavební prvek pro opěrné zdi, ploty, závětrná zákoutí a schody. Gabiony si úspěšně razí cestu rovněž v bytové architektuře, kde se v menší míře dají využít jako moderní kubisticky pojatý exteriérový, ale také interiérový element.

 
Gabionové konstrukce se skládají z drátokamenných prvků tvaru krychle, kvádru, popřípadě matrací. Jednotlivé prvky jsou vyrobeny z kovových sítí, vyplněných lomovým nebo přírodním kamenem, zeminou či recyklátem. Na výrobu svařovaných sítí a spojovacího materiálu je použit speciálně antikorozně upravený drát.

 

Umístění spon v gabionu zaručuje odolnost a pevnost přední svislé stěny proti vyboulení a tím je zajištěna tvarová stálost konstrukce. Ke spojení sítí slouží spirály a jako pomocný prostředek k vytvoření požadovaného tvaru gabionové konstrukce se používá montážní drát. Kámen musí být odolný vůči povětrnostním vlivům, neštěpivý a dostatečně tvrdý. Z estetického pohledu se na líc gabionu, takzvanou pohledovou stranu, používá lomový kámen, jehož optimální rozměry jsou jeden a půl až trojnásobkem rozměru oka sítě. Drobnější frakce slouží k výplni mezer.
Rozměr konstrukce je možné přizpůsobit ustřižením modulové sítě o počet řad podle potřeby. Samozřejmě, že není problém vyřešit pravoúhlé lomení gabionů jedním ze tří způsobů: buď natočením košů kolem styčné hrany, vložením speciálního prvku nepravidelného tvaru nebo zasunutím košů do sebe.

Nespornou předností gabionů je suchá montáž, přírodní vzhled, variabilnost použití, vysoká zvuková pohltivost, vodopropustnost a finanční výhodnost oproti srovnatelným konstrukcím.

Gabionové systémy umožňují rychlou výstavbu ekologických, kompaktních a vysoce odolných stavebních konstrukcí, jakými jsou opěrné a protihlukové zdi, obkladní zdi či architektonické prvky pro exteriér a interiér. Pro výplň se používají různé druhy materiálu od kameniva přes zeminu, drcený beton až po recyklovaný stavební materiál. I když jsou gabiony i matrace lehce a rychle sestavitelné.


Jakákoli zeleň plochu gabionu zjemní a dotáhne stejně jako výsadba na klasické suché zdi. Škvíra se mezi kameny vyplní zeminou a do „kapsy“ se vsadí rostlinka.

Naše společnost má s výstavbou gabionů a opěrných gabionových zdí dlouholeté zkušenosti. Nabízíme mnoho typů použitelného kameniva a tvarových variant. Od výstavby gabionů jakožto okrasných plotů. až po gabion jako opěrný zpevňovací prvek.