Mechanizace

 

Přeprava nadměrných nákladů, strojů a zařízení

 

 

Přeprava sypkých materiálů a živičných směsí

 

Pronájem lehké a těžké techniky