Kanalizace

Výstavba, opravy a rekonstrukce kanalizačních přípojek je silnou doménou našti firmy, které se již několik let plně věnujeme. Máme specializované týmy pracovníků, kteří mají bohaté zkušenosti s dešťovými i splaškovými kanalizacemi.

 

Vlastníme potřebné množství techniky a pracovníků pro náročné projekty  financované obcemi a městy, ale nejsou nám lhostejné ani soukoromé osoby a jejich projekty. Úzce spolupracujeme s místními vodohospodáři, kterým provádíme servisní a opravné služby.