Vozovky

V oblasti silniční dopravy může naše firma nabídnout přípravné, terénní a dokončovací práce. Naši specializací je příprava terénu, zarovnání, pokládání podkladových materiálů, kufrování a finální úpravy v okolí komunikace.

 

Spolupracujeme s externími subjekty, které se specializují na pokládání povrchů, takže jsme schopni zajistit a realizovat celkovou výstavbu silničních komunikací včetně stezek pro pěsí a cyklisty. Ani v této oblasti není naše firma žádný začátečník, ale máme za sebou mnoho projektů jak pro soukromý, tak státní organizace.

Krom vlastní techniky máme smluvně zajištěnu i speciální techniku pro komplexní servis v oblasti a dostatek pracovních sil.

Paleta našich služeb je nastavena tak, abychom bez vnější pomoci mohli splnit zakázku za nízkou cenu ve vysoké kvalitě. Včetně odvodňovacích strouh, příkopů, oprav a výstavby kanalizací, zvedání kanalizačních krytů na požadovanou výšku, zakrytí inženýrských sítí, zpevňovacích úprav terénu.

Naše služby již využilo množství subjektů bez jedinné negativní zkušenosti.Naši pracovníci jsou profesionálové, kteří uspokojí i náročné požadavky zákazníka. Našim cílem je nabídnout trhu komplexní služby za reálné ceny, bez skrytých plateb a navyšování rozpočtu. Sledujeme celosvětové dění a jsme schopni pružně reagovat na změny trhu a pořadavky zadavatelů. Výsledky naši práce jsou k vidění ne jen v našem regionu, ale naše působnost je po celé republice.