Pro pěší

 

Komunikace pro pěší je specialitou naši firmy, kterou se zabývá od svého počátku. Nabízíme výběr z velkého množtví povrchů, barev a úprav, od klasické, přes kamenné, tvarované, lité, plošné, vegetační, drenážní až po zámkové  a kombinované dlažby. Dále sypané a asfaltové povrchy, výstavby obrubníků a dlažby s prostorovými efekty, silniční přídlažbu, příkopové žlaby, žlaby do dlažby a záhonové obruby.

 

Jako doplňkový sortiment nabízíme zahradní a dekorativní kamenné stěny, palisády a další venkovní architektonické prvky, výstavbu venkovních osvětlovacích prvků, výstavbu staveb provozního charakteru, schodů a schodišť. V nabídce máme také instalaci kamenných květináčů, laviček, kamenných stojanů na kola, dělících prvků, speciálních dlažeb pro snadnou orientaci slabozrakých a nevidomých, výstavbu opěrných stěn.


 

 

Jsme schopni připravit povrchy pro chodníky, zahrady, parky, parkovací místa s vysokou zatížitelností, dlažby s definicí pozic pomocí barev, pěší zóny. V kombinaci s našimi ostatními službami jakou jsou gabionové stavby a terénní úpravy můžeme Váš projekt komplexně zaštítit a zajistit celkovou rekultivaci exteriérových prostor, včetně architektonických prvků. Máme k dispozici dostatek pracovníků i techniky pro provádění i rozsáhlých staveb a rekontrukcí, jako jsou městské parky, nádvoří, cyklistické stezky, nebo dětská hřiště. Dopravu materiálu, zeminy a personálu si zajišťujeme sami, což pozitivně odráží celkovou výši rozpočtu za provedené práce.