Frézování komunikací

Základem opravy každé komunikace je snaha o minimalizaci odpadních produktů a nutnost jejich ukladnění a naopak maximální využití recyklovaných materiálů.

Nejužitečnějším prostředkem je fréza na asfalt, beton a cementové stabilizace. Takto namletý materiál lze snadno znovu použít při následné opravě, či uskládkovat pro další využití.

Odfrézováním svrchní vrsty komunikací, silniční fréza dodrží stanovený sklon, zarovná nerovnosti povrchu, atp.Frézované povrchy asfalt, asfalt-beton, beton, cementové stabilizace, v různých hloubkách snímá a vyhodnocuje palubní počítač silniční frézy. Hloubka frézování od je od 0-300mm, šířka 500mm a 1000mm.